Anar a: Men de secci | Men principal | Peu | Inici de la pginaAnar a: Men de secci | Men principal | Peu | Inici de la pgina


Perfil del contractant

Perfil del contractant

Contracte de serveis per la realització dels treballs de camp i del centre de càlcul corresponents al Baròmetre de la Comunicació i la Cultura

Obertura del sobre número 3

Fundacc informa que l'obertura dels sobres número 3 dels lots 1 i 2 es realitzarà el dia 9 de juliol a les 12h a la seu de la fundació, al carrer Casp, 82, 2n 3a A. Prèvia obertura dels sobres, es farà pública la valoració dels sobres número 2 de les empreses candidates.

Anunci de licitació

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

Annex prescripcions tècniques (Qüestionari)

Contacte

Tel: 93 246 25 63
Fax: 93 246 18 80

info@fundacc.org

C/ Casp 82, 2n 3a A
08010 Barcelona


Anar a: Men de secci | Men principal | Peu | Inici de la pgina